Page information_NL

EEN NIEUWE VISIE VOOR HET PETERBOS!  

In het kader van het Duurzame Wijkcontract Peterbos is een masterplan (een visiedocument) ontworpen om de openbare ruimte van de wijk te herdenken en zo nieuw leven in te blazen. Dit masterplan, dat is opgesteld met de participatie van de bewoners, wil van Peterbos een duurzame, vloeiende wijk maken, die ontmoetingen tussen bewoners vergemakkelijkt en de wijk openstelt voor de buitenwereld.  

Om deze doelstellingen te bereiken, zijn 4 aspecten als prioritair aangeduid:


  1. Peterbos verbinden met de andere wijken van de gemeente
De hoofdingangen van de wijk zullen worden heringericht in relatie tot het toekomstige sport- en verenigingscentrum en de nieuwe crèche. Er zal worden gezorgd voor nieuwe bewegwijzering om de circulatie in het park te vergemakkelijken.

2. De circulatie in het Peterbos herdenken
Er zullen nieuwe paden worden aangelegd om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren. De vergroening van de bestaande wegen en de rationalisering van de parkeerplaatsen zullen de bewoners meer kwaliteitsruimte bieden.

3. Herwaardering en dynamisering van de vlakten in het park.
 Verschillende vlakten zullen worden heringericht om de bewoners en bezoekers van de wijk meer kwalitatieve en groenere ruimten te bieden, zoals bijvoorbeeld een "eetbaar veld" met een stedelijke moestuin. De installatie van nieuw straatmeubilair zal worden gepland, evenals een speelfontein, nieuwe speelplaatsen, enz.

4. Activeer ruimten op het gelijkvloers van de woontorens in verbinding met de openbare ruimten.
Er is nagedacht over de activering van de benedenverdiepingen, om meer kwalitatieve ruimte te geven aan winkels en verenigingen, en om de benedenverdiepingen die open zijn voor het publiek zichtbaarder te maken. Zo zal bijvoorbeeld een uitbreiding worden gepland voor het jeugdcentrum in blok 3..

Een deel van de voorstellen uit het masterplan zal worden uitgevoerd met budgetten uit het Wijkcontract, en de werkzaamheden zullen eind 2022 of begin 2023 van start gaan. De inwoners werden in juni en juli geraadpleegd, zodat zij hun mening konden geven en hun noden kenbaar konden maken. De gemeente zal de inwoners vanaf februari opnieuw uitnodigen om mee te werken aan het bepalen van de plaats van bepaalde speeltuigen en meubilair (banken, tafels...), om bij te dragen aan de bewegwijzering in de wijk en aan de vergroening van bepaalde ruimtes.

Alle informatie is beschikbaar op de website van de gemeente voor degenen die willen deelnemen: : www.anderlecht.be/nl/peterbos (in FR : www.anderlecht.be/peterbos)
Meer informatie over het masterplan is te vinden op 02/558.09.30 of in het kantoor van het Wijkcontract in blok 9.  

 

IK DOE MEE